O društvu

Društvo za transpersonalno psihoterapijo (SDTP) oz. Slovenian Society for Transpersonal Psychotherapy je bilo ustanovljeno leta 2010 z namenom omogočati prostovoljno združevanje transpersonalnih psihoterapevtov ter terapevtov in edukantov, ki pri svojem delu z ljudmi uporabljajo različne transpersonalne metode in tehnike.

Cilj društva je usmerjeno  razvijanje in spodbujanje vseh aktivnosti, povezanih z razvojem transpersonalne psihoterapije v Sloveniji kakor tudi razvijanje in izvajanje programa izobraževanja iz transpersonalnega pristopa po slovenskih in evropskih psihoterapevtskih standardih.