O združenju

Združenje za transpersonalno psihoterapijo je naslednica nekdanjega Društva za transpersonalno psihoterapijo, ki pod svojim neformalnim okriljem združuje transpersonalne psihoterapevte ter psihoterapevte in edukante, ki pri svojem delu z ljudmi uporabljajo različne transpersonalne metode in tehnike.

Cilj združenja je usmerjeno  razvijanje in spodbujanje vseh aktivnosti, povezanih z razvojem transpersonalne psihoterapije v Sloveniji, tako med strokovno kot tudi splošno laično javnostjo.