Category Archives: Članki

Transpersonalna psihoterapija in razširjena kartografija človeške psihe

Čeravno so si različni psihoterapevtski pristopi, nastali v zadnjih sto letih med seboj neusklajeni glede izvora, dinamike in najboljšega pristopa k zdravljenja duševnih motenj, pa si kljub temu večinoma delijo osnovno kartografijo človeške psihe, ki kaže, da se človek rodi kot prazen nepopisan list (Freud, 1920), ki ga skozi življenje oblikujejo predvsem geni in okolje v katerem odrašča. Continue reading

Consciousness: the missing link

Introduction

Transpersonal Psychotherapy is a relatively new psychotherapeutic field, born, in its modern formulation, mostly from the work of Abraham Maslow (1968) and Charles Tart (1969) when they published their groundbreaking work, and from the birth of the Journal of Transpersonal Psychology in the US. The transpersonal perspective also owes a lot to the earlier work of Roberto Assagioli and Carl Jung in Europe. Continue reading

Duhovni vidiki psihoterapije

“Najvišja modrost ima eno znanost, znanost celostnosti, to je znanost, ki razloži celotno kreacijo in človekovo mesto v njej.” — Leo Tolstoj

Psihoterapija, kot jo razumemo danes, je mlada disciplina, ki se zelo trudi biti znanstvena in kot takšna sprejeta v zdravniških in humanistično usmerjenih krogih. Njena temeljna predpostavka – da zdravi psiho oz. dušo – si išče strokovno priznanje na načine, ki so bili zastavljeni pred skoraj 400 leti in ki so opredelili, kaj je znanstveno in kaj ni. Descartesov dictum jasno razmeji med racionalnim, ki deluje po mehaničnih principih in iracionalnim, ki presega naših pet čutil, je dvomljive narave in izmuzljivo  metodičnemu raziskovanju, kot ga narekuje znanost. Continue reading

Transpersonalna psihoterapija

1. Zgodovina

Trans [beyond] pomeni za ali nad, transpersonalna [beyond personality] pa pomeni nadosebnostna, torej gre za vsebine, ki osebnost presegajo. Izraz “transpersonalna” je že leta 1906 uporabil William James v svoji knjigi The varieties of religious experience. Pričakoval je, da se bo ta izraz prenesel iz religije v psihologijo in da bo transpersonalna izkušnja postala fokus raziskav v psihologiji. Iz zgodovine pa vemo, da so se stvari zasukale drugače in da je Freud predstavil Evropi svoja dognanja o nezavednem ter o nagonih in instinktih, ki so v njem potlačeni in razlog za nevroze. Continue reading

Arhetipi in kolektivno nezavedno

“We do not become enlightened by imagining Figures of Light, but by making our Darkness conscious.”  –(C.G. Jung)

Uvodna misel

Govoriti o kolektivno nezavednem področju je težko in mogoče celo predrzno, saj so njegove vsebine neotipljive in praktično nedosegljive našemu mišljenju. O njih vemo le toliko, kolikor jih lahko spoznamo glede na način, na katerega se manifestirajo v našem življenju. Ali ste kdaj opazovali človeka, zadovoljnega s svojim življenjem? Pri njem se najbolj čuti njegova celovitost – njegova razmišljanja in dejanja imajo notranji temelj, o katerem se ne govori, vendar se ga zazna na vsakem koraku. Continue reading