Člani

marko videMarko Vide
specializant psihodinamske psihoterapije
Marko Vide je specializant psihodinamske psihoterapije, diplomant psihoterapevtske znanosti na SFU Dunaj in edukant  transpersonalne psihoterapije na Grof Transpersonal Training. Je tudi ustanovni član Zajčje luknje, inštituta za psihoterapijo in raziskovanje zdravilnega potenciala spremenjenih stanj zavesti.

darja trivanDarja Trivan
univ.dipl.oec
Darja Trivan Gril je psihoterapevtka, ki pri svojem delu s klienti uporablja psihoanalitične, psihodinamske in transpersonalne tehnike. Je tudi direktorica Centra za psihoterapijo Celje.

simonaSimona Spolenak
Simona Spolenak je študentka psihoterapije.

Mina Paš
mina pasdr. med., dipl. integrativna relacijska psihoterapevtka
Mina Paš je integrativna relacijska psihoterapevtka in doktorica medicine.  Izobraževanje je zaključila na inštitutu IPSA in pridobila certifikat mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA). Poleg zasebne psihoterapevtske prakse,  že več kot 15 let dela na področju zmanjševanja škode zaradi uporabe drog in alkohola ter izvaja zasebno svetovalno in terapevtsko delo z uporabniki psihoaktivnih snovi. Je tudi direktorica Zajčje luknje, inštituta za psihoterapijo in raziskovanje zdravilnega potenciala spremenjenih stanj zavesti.