Člani

marko videMarko Vide, predsednik društva
specializant psihodinamske psihoterapije
Marko Vide je specializant psihodinamske psihoterapije, diplomant psihoterapevtske znanosti na SFU Dunaj in edukant  transperesonalne psihoterapije na Grof Transpersonal Training. Je tudi ustanovni član Zajčje luknje, inštituta za psihoterapijo in raziskovanje zdravilnega potenciala spremenjenih stanj zavesti.

darja trivanDarja Trivan, podpredsednica društva
univ.dipl.oec
Darja Trivan Gril je psihoterapevtka, ki pri svojem delu s klienti uporablja psihoanalitične, psihodinamske in transpersonalne tehnike. Je tudi direktorica Centra za psihoterapijo Celje.

romana kressRomana Kress, ustanovna predsednica društva
dr. scient. pth., dipl. transpersonalna psihoterapevtka
Romana Kress je akreditirana psihoterapevtka (EAP, EUROTAS) z 20-letnimi izkušnjami terapevtskega dela. Dela v zasebni praksi na Notranjskem in v Ljubljani. Je tudi učna terapevtka in supervizorka. Po osnovni izobrazbi je psihologinja (FF, Ljubljana) in psihoterapevtka (CTP, London), doktorski študij iz psihoterapevtske znanosti pa je leta 2014 zaključila na SFU Dunaj. Živo področje njenega zanimanja je človekova psihična transformacija in negovanje vsega, kar k njej pripomore.

simonaSimona Spolenak, članica
Simona Spolenak je študentka psihoterapije.

Mina Paš, članica
mina pasdr. med., dipl. integrativna relacijska psihoterapevtka
Mina Paš je integrativna relacijska psihoterapevtka in doktorica medicine.  Izobraževanje je zaključila na inštitutu IPSA in pridobila certifikat mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA). Poleg zasebne psihoterapevtske prakse,  že več kot 15 let dela na področju zmanjševanja škode zaradi uporabe drog in alkohola ter izvaja zasebno svetovalno in terapevtsko delo z uporabniki psihoaktivnih snovi. Je tudi direktorica Zajčje luknje, inštituta za psihoterapijo in raziskovanje zdravilnega potenciala spremenjenih stanj zavesti.