Povezave

Izobraževalne ustanove s programi iz transpersonalne psihoterapije

The European Transpersonal Association
http://www.eurotas.org

The Association for Transpersonal Psychology
http://www.atpweb.org

Sofia University | Transformative Transpersonal Education since 1975
http://www.sofia.edu

Naropa University | Transpersonal Counseling Psychology
http://www.naropa.edu

California Institute of Integral Studies
http://www.ciis.edu

Terapevti in organizacije s programi iz sklopa transpersonalne psihoterapije

Inštitut Zajčja luknja
http://www.rabbitholeinstitute.org/

Inštitut za transpersonalno psihoterapijo
http://transpersonalnapsihoterapija.si/

Psihoterapija Osma hiša
http://www.osmahisa.com

Center za osebnostno rast in psihoterapijo (CORP)
http://www.psihoterapijacenter.si/

Center za psihoterapijo Celje
darja.trivan@cp-celje.si

Velosimed hipnoterapije, NLP, delavnice za osebno rast
http://www.velosimed.com/